EIE - LIP

Mix di Estratti Idroenzimatici 

  • EIE- LIP C  - rosa canina vitamina C 
  • EIE LIP D3 vitamina D - lichene 
  • EIE LIP OX glutatione ridotto - avocado 
  • EIE LIP ZINCO  - semi di zucca